Lístkový katalog 
 Card Catalogue 

 Část / Part 
 česká do 1981 
 
 DANIEL