Lístkový katalog 
 Card Catalogue 

 Část / Part 
 cizojaz. do 1981 
 
 MEYER,I.-MEYER,T