Lístkový katalog 
 Card Catalogue 

 Část / Part 
 dodatky do 1981 
 
 L